Tot onze grote spijt is de moskee tot nader order gesloten.

Dit n.a.v. de laatst genomen maatregelen d.d. 23-03-2020 van het Rijk m.b.t. coronavirus.

Namens het bestuur