ramadan

Assalaamu alaikum,
Onder leiding van o.a. Hazrat Allamah Shah Iftekhar en Hazrat Allamah Iftekhar Chishti saheb is vastgesteld dat de heilige maand Ramadhaan vandaag na maghrieb is begonnen. Dit betekend dat vanavond (woensdag 16 mei) de eerste Tarawieh is en morgen (donderdag) de eerste vasten.
In Noeroel Islam wordt om 23.30 uur de adhaan gegeven voor Isha salaat, waarna aansluitend het Tarawieh gebed plaatsvindt.
Moge Allah ta’ala ons de kracht schenken deze godsdienstige verplichting te vervullen en om zoveel mogelijk ibadah te doen, de dagen te kunnen vasten en ons vergeven van onze zonden!
Ramadhaan Kariem
Namens Noeroel Islam

Ramadhaan heeft als doel onze Taqwa (Godbewustzijn) te verhogen. Het is een periode van het gedenken en aanbidden van Allah subhaana wa ta’ala en het herbevestigen van de verbondenheid aan nobele waarden die Hij aan de mensheid geopenbaard heeft. Ramadhaan helpt ons bij de ontwikkeling van onze morele discipline, het herinnert ons ook aan het lot van hen die leven in voortdurende honger en ontbering.

Zoals gebruikelijk organiseert, ook dit jaar, de djamaat Noeroel Islam een iftarie programma. U en uw familie zijn hierbij van harte uitgenodigd. De iftarie programma’s beginnen een half uur voor het ontvasten. Gedurende de hele maand Ramadhaan zal er worden gezorgd voor een warme maaltijd vlak na het Maghrieb gebed.

In geval u het voornemen heeft een iftaar programma te willen bekostigen, verzoeken wij u dit zo snel mogelijk aan ons door te geven.

Deelname is als volg geregeld:

  • kip € 500,- (50 personen extra met kip € 100,-)

Bovengenoemde bedragen zijn gebaseerd op één iftarie dag, uitgaande van maximaal 300 personen inclusief dadels, water, koffie en thee. Wilt u een iftarie dag bekostigen, dan kunt u contact opnemen met Maulana Feroz Hansildaar via 06-53122215 of met Hadjie Faizal Alidjan via het telefoonnummer 06-20031939 (bellen na 17.00 uur).

Indien u ook voornemens heeft siernie en-/of andere versnaperingen mee te nemen, dan wordt u verzocht deze 60 minuten voor iftarie / tijd van ontvasten naar de moskee te brengen. Dit om de voorbereidingen van de gezamenlijke iftarie in de djamaat tijdig te kunnen afronden. Deze kunt u afgeven in de keuken

 

  • Begin Ramadhaan 16 mei 2018 (eerste vastendag donderdag 17 mei 2018)

Eerste Tarawieh salaat is In shaa Allah op woensdag 16 mei 2018 en begint direct na Isha salaat welke om 23.30 uur begint. De volgende dag, donderdag 17 mei 2018, is de eerste vastendag. (Alles onder voorbehoud!) De djamaat verzoekt u om gezamenlijk te ontvasten (iftaar) in de dialoogruimte en deel te nemen aan het tarawieh gebed boven in de gebedsruimte. Tevens is het mogelijk dit jaar de laatste 10 dagen de i’tekaaf in de moskee te vervullen. Aanmeldingen dienen voor 5 juni binnen te zijn gekomen via het secretariaat info@noeroelislam.org

  • Lailat ul Qadr

Op de 27-ste nacht van de Ramadhaan, Lailat ul Qadr (Nacht van de beslissing), valt dit jaar inshaa-Allah op maandag 11 juni 2018. Het is de nacht van de openbaring van de Heilige Qur’aan aan onze Geliefde Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) ook wel genoemd ‘de waardevolle nacht’ of ‘nacht van de Goddelijke beschikking’. In deze nacht bracht de aartsengel Jibra’il (alayhi salaam) de eerste openbaring van de Heilige Qur’aan over aan de Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem). We raden een ieder aan deze avond door te brengen in aanbidding, hetzij thuis of in de moskee.

  • Eid-ul-Fitr

Eid-Ul-Fitr is, Inshaa-Allah, op vrijdag 15 juni 2018. Het Eid-Ul-Fitr programma begint om 09.00 uur tot 10.30 uur. De Eid namaaz /salaat begint rond 10.00 uur. Komt u op tijd naar de moskee. De sadqa fitr is vastgesteld op € 5 per persoon en dient voor de Eid namaaz / salaat te zijn voldaan. Middels deze brief doen wij een beroep op u voor een extra-donatie van € 20,- op de Eid-ul-Fitr dag. Er zal een aparte box zijn met ‘Bijdrage Noeroel Islam’ welke onder andere zal worden besteed aan het onderhoud van het gebouw.

  • Zakaat

Elk jaar vindt er een verdeling plaats van de binnengekomen zakaatgelden. Mocht u niet in staat zijn uw zakaat zelf te kunnen voldoen is het mogelijk uw zakaat aan de djamaat over te dragen waarna de binnengekomen zakaatgelden van 2018 zullen worden verdeeld.

Namens het bestuur,