Assalaamu alaikum beste leden en bezoekers,
De rechtbank heeft op 14 februari 2018 uitspraak gedaan inzake de bodemprocedure. In het kort stelden eisers dat de vereniging zich niet aan de statuten en de Nederlandse wet heeft gehouden. De conclusie van het vonnis is dat alle vorderingen (met meer dan 140 punten waaronder beschuldigingen en valse aannames) van de eisers zijn afgewezen, Alhamdulillah. De eisers zijn tevens veroordeeld tot het betalen van de kosten inzake de procedure.
De afgelopen jaren is de vereniging door de vele procedures van de eisers veel tijd en geld verloren. Het bestuur betreurt dat de eisers de vereniging op kosten heeft gejaagd en dat middels rechtzaken de eisers hebben moeten inzien dat het bestuur de afgelopen jaren correct heeft gehandeld. In alle uitspraken van de afgelopen jaren heeft de rechtbank de vereniging in het gelijk gesteld. Op verzoek van de leden kunnen wij inzage van de diverse vonnissen verstrekken.
Op dit moment loopt er nog een procedure over het royement van een aantal leden. Het bestuur van de vereniging is van oordeel dat zij rechtmatig en rechtvaardig heeft gehandeld en ook in die procedures door de rechtbank in het gelijk zal worden gesteld. Vanzelfsprekend zullen wij u op de hoogte stellen van ontwikkelingen met betrekking tot die procedures.
Het bestuur hoopt dat de rust weer terug zal keren in de vereniging en dat de eisers tezamen met hun sympathisanten ophouden met rechtzaken en daden die niet ten voordele zijn van de vereniging en enkel leiden tot schade aan het imago van onze vereniging.
Mocht u vragen hebben kunt u zich wenden tot het secretariaat via info@noeroelislam.org
Wassalaam