De werkgroep Ouderenochtend is actief op het sociale en maatschappelijke vlak. De werkgroep organiseert activiteiten voor de ouderen gericht op het doorbreken van het isolement waarin onze ouderen vaak terechtkomen en het verrijken van hun kennis. De activiteiten van deze dynamische werkgroep  vindt plaats door de ouderen zelf. Voor de ouderen door de ouderen is een niet misplaatste slagzin. Alle ouderen uit de buurt (ook niet leden) zijn van harte welkom op de maandagochtend activiteiten. Die zijn zeer gevarieerd. Van bloemschikken tot beweging voor ouderen. Van informatie over medicijnen tot gezonde voeding welke door professionele instanties en leden wordt verzorgd. Groepen uitstapjes naar wens en behoefte van de ouderen maakt ook deel uit van onze activiteiten.  Graag maken wij dan ook gretig gebruik om u uit te nodige om de ouderenochtend die elke maandagochtend van 09:30 uur tot 12:30 uur plaatsvindt in de dialoogruimte bij te wonen. Het hoofd van deze werkgroep is de voorzitter van de vereniging, de heer Muhiyuddin Hansildaar.  Voor nadere informatie kunt u terecht bij de coördinator van de werkgroep, hadji Feroz Nazir.