Algemeen Nut Beogende Instelling,

De haagsche moslim vereniging Noeroel Islam is door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Deze Anbi-status houdt in dat Noeroel Islam geen schenkings- en /of successierecht hoeft te betalen over ontvangen schenkingen en nalatenschappen. Daarmee komt het volledig geschonken bedrag ten goede aan de moskee. Voor u betekent het dat giften aan de moskee aftrekbaar zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Deze fiscale voordelen golden voor veel instellingen al jaren, maar zijn vanaf 1 januari 2008 alleen van toepassing op instellingen die per die datum over een formele ANBI-status beschikken. Kijk voor meer informatie bij www.belastingdienst.nl of www.anbi.nl.

Naam: Noeroel Islam
Adres: Scheeperstraat 188
Woonplaats: 2572 AP Den Haag

Fiscaalnummer: 53.26.618
K.v.K: 40407923

Contactpersoon: Muhiyuddin Hansildaar
Emailadres: info@noeroelislam.org

Mobiel: 06-53122215
Website: www.noeroelislam.org

Klik hier voor de jaarrekening

Klik hier voor het beleidsplan

Klik hier voor het bestuur verslag

Klik hier voor het formulier publicatieplicht