De geschiedenis van de Haagse Vereniging Noeroel Islam

Door de komst van de Surinaams Hindostaanse Moslims naar Nederland in de jaren 70 deed het gemis aan gebedsruimten in Den Haag een aantal moslims besluiten om eigen gebedsruimten te betrekken. Een van die gebedshuizen in Den Haag is de Noeroel Islam moskee en ontmoetingscentrum.  Noeroel Islam is een soenitiesche Moslim vereniging opgericht in 1975 door Surinaame moslims. De geloofsleer die deze moslims aanhangen, is die van imaam Abu Haniefa (r.a). Vandaar de toevoeging achter de naam Noeroel Islam van ‘Ahle Soennat Wal Djamaat Hanafi’. In Noeroel Islam spelen de kenmerken van de Berailvi’s ( Imam Ahmed Raza Khan. r.a ) een belangrijke rol..

Zo werd in 1972 de Soennitisch Haagse vereniging Noeroel Islam opgericht die volgens de richtlijnen van imam Abu Haniefa (r.a) geleid zal worden. De geschiedenis van Noeroel Islam is beschreven op basis van mondelinge informatie verstrekt door diverse leden van de vereniging. Het is de bedoeling om de geschiedenis iets uitgebreider te beschrijven met feitelijke informatie. Hebt u feitelijke informatie dat ons hierbij kan helpen, dan kunt u contact opnemen met het bestuur van Noeroel Islam.

Het begin

Doordat er steeds op een andere locatie vergaderd werd en het extra kosten met zich mee bracht, werd besloten om het gebouw aan de Snijderstraat aan te kopen. Wat ook een belangrijk reden hiervoor was, de djamaat groeide, er kwamen steeds meer leden bij en de djalsa’s werden steeds drukker waar door er meer behoefte ontstond voor een eigen stek in Den Haag. Zo werd in 1975 in overleg met de heer Kluk eigenaar van gebouw van de Witte Kruis aan de Snijdersstraat in Den Haag afgesproken om het gebouw op afbetaling te kopen. De eerste betaling van Hfl. 1.500,– werd toen meteen voldaan.

1975: 1e bestuur van Noeroel Islam gekozen middels opgerichte statuten.

Het bestuur heeft de djamaat geleid mede met de hulp van zijn leden.

Noeroel Islam aan de Van der Vennestraat

In 1985 werd het gebouw aan de Snijderstraat opgekocht door de gemeente, omdat er volgens een bestemmingsplan op de vrijgekomen plek een park gerealiseerd moest worden.

Als nieuw onderkomen kreeg de vereniging een noodgebouw toegewezen op de hoek van de Van der Vennestraat en de Snijderstraat.

Schoolgebouw aan de Scheepersstraat 188

In 1996 werd het schoolgebouw aan de Scheepersstraat 188 aangekocht om als moskee gebruikt te worden. In 1998 ontstond er brand in het moskeegebouw en was het niet veilig voor gebruik. Na de brand werd als tijdelijk onderkomen een garage gebruikt. Daarna heeft de gemeente aan de vereniging Noeroel Islam een tijdelijk noodgebouw toegewezen aan de Natalstraat, waarvoor een hoog huurbedrag werd gevraagd. Na beëindiging van het gebruik van het tijdelijk noodgebouw, kwam er een andere tijdelijke onderkomen aangeboden door een prominent lid. In 1996 werd besloten een nieuw Moskee te laten bouwen aan de Scheepersstraat 188.  Na oplevering, werd de moskee in 2002 feestelijk geopend.