Het bestuur

Het bestuur bestaat uit 7 leden. Dit is een goede weerspiegeling van de ledenopbouw. De bestuurders voeren de bestuurstaken, naast hun dagelijkse werk buiten de vereniging, als vrijwilliger (onbezoldigd) uit. De verschillende bestuursfuncties zijn divers en betekenen veel opofferingen van de eigen vrije tijd. Ondanks dat is de motivatie en voldoening zeer hoog omdat de bestuursleden het zien als een verplichting en gunst om vanuit het geloof bij te dragen aan het welzijn van de maatschappij.

Bestuurssamenstelling:

  • Muhiyuddin Hansildaar                                     Voorzitter                                   06 – 53122215
  • Iedries Kallan                                                         Vice voorzitter                          06 – 51230838
  • Achiekoela Sadhoe                                             Secretaris                                   06 – 14896461
  • Aciz Hussainalie                                                   Penningmeester                      06 – 24235960
  • Ali Hansildar                                                          plv. penningmeester              06 – 45632533
  • Galied Ashruf                                                         plv. secretaris                           06 – 13384900
  • Feroz Tangali                                                         Commissaris                             06 – 33149590

Woordvoerder:

Bent u journalist en wilt u een woordvoerder van Noeroel Islam spreken? Dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de vereniging dhr.  Muhiyuddin Hansildaar