Het bestuur

Het bestuur bestaat uit 7 leden. Dit is een goede weerspiegeling van de ledenopbouw. De bestuurders voeren de bestuurstaken, naast hun dagelijkse werk buiten de vereniging, als vrijwilliger (onbezoldigd) uit. De verschillende bestuursfuncties zijn divers en betekenen veel opofferingen van de eigen vrije tijd. Ondanks dat is de motivatie en voldoening zeer hoog omdat de bestuursleden het zien als een verplichting en gunst om vanuit het geloof bij te dragen aan het welzijn van de maatschappij.

Bestuurssamenstelling:

  • Muhiyuddin Hansildaar                                   Voorzitter                             06 – 53122215
  • Iedries Kallan                                                       Vice voorzitter                  06 – 51230838
  • Galied Ashruf                                                      Secretaris                             06 – 13384900
  • Faizal Alidjan                                                     Penningmeester                  06 – 20031939
  • Joesoef Chhangur                                            plv. Secretaris                       06 – 50738189
  • Feroz Tangali                                                     Commissaris                         06 – 33149590

Woordvoerder:

Bent u journalist en wilt u een woordvoerder van Noeroel Islam spreken? Dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de vereniging dhr.  Muhiyuddin Hansildaar