Het bestuur

Het bestuur bestaat uit 7 leden. Dit is een goede weerspiegeling van de ledenopbouw. Naast hun werk worden bestuurstaken als vrijwilliger ingevuld. De verschillende bestuursfuncties betekend veel opofferingen van de eigen vrije tijd. Ondanks dat is de motivatie en voldoening zeer hoog omdat een ieder het ziet als een verplichting en roeping om vanuit het geloof bij te dragen aan het welzijn van de maatschappij.

Bestuurssamenstelling:

  • Muhiyuddin Hansildaar                                   Voorzitter                             06 – 53122215
  • Galied Ashruf                                                      Secretaris                             06 – 13384900
  • Faizal Alidjan                                                     Penningmeester                  06 – 20031939
  • Faroek Bunsee                                                   Vicevoorzitter                       06 – 23001661
  • Mohamed Joesoef Chhangur                         plv. Secretaris                       06 – 33362525
  • Feroz Nazir                                                         plv. Penningmeester           06 – 55117176
  • Feroz Tangali                                                     Commissaris                         06 – 33149590

 

Woordvoerder:

Bent u journalist en wilt u een woordvoerder van Noeroel Islam spreken? Dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de vereniging dhr.  Muhiyuddin Hansildaar