Zaterdag 21 maart – Lailat-ul-Meeradj Un Nabi (sallallaahu alayhi wa sallam) / kort programma na maghrieb salaat

 

 

Geannuleerd wegens Covid-19