Ontmoetings- en activiteiten ruimte

Wij beschikken over diverse ruimten voor verschillende activiteiten. Voor inlichtingen en reserveringen kun u bellen met het bestuurslid Aciz Hussainali. Hij is in de weekend en op werkdagen na 17.00 uur bereikbaar op telefoon nummer 06-24235960